023-2302062 info@bitmetric.nl

Trainingsmateriaal

QlikView trainingsmaterialenZelf QlikView trainingen verzorgen met Bitmetric’s trainingsmateriaal

Bent je een QlikView klant of partner en wil je zelf QlikView trainingen verzorgen voor power-users of ontwikkelaars? Bitmetric levert trainingsmaterialen die je in staat stellen zonder veel voorwerk een kwalitatief hoogwaarde training te realiseren. Hierbij komen alle zaken die nodig zijn om effectief QlikView applicaties te kunnen ontwikkelen aan de orde.

Het materiaal bestaat uit:

 

Van begin tot eind bedraagt de doorlooptijd van de training 5 dagen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een maatwerktraining samen te stellen, bijvoorbeeld voor power-users (hoofdstuk 1 -3, 5, 6 en 13) of voor Set Analysis (hoofdstuk 11).

De trainingsmaterialen zijn gebaseerd op het boek QlikView 11 for Developers, een bewezen boek dat ook tijdens de training wordt gebruikt (boeken zijn niet inbegrepen bij het materiaal en moeten apart worden aangeschaft). De training maakt gebruik van een realistische case (HighCloud Airlines) die consistent wordt gebruikt en de deelnemers gaandeweg bekend maakt met functies, werkwijzen en praktische uitdagingen in QlikView.

 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Meet QlikView

Introductie tot QlikView: Wat is QlikView en waarin verschilt het van andere oplossingen? Hoe wordt QlikView gebruikt en welke technologie zit erachter?

Introductie tot de case: HighCloud Airlines, een Europese luchtvaartmaatschappij die de Amerikaanse markt wil betreden en QlikView hebben uitgekozen om data over deze markt de analyseren.

2. Seeing is Believing

Zelf een eenvoudige QlikView applicatie maken op basis van een bestaand datamodel. Hierdoor krijgen de deelnemers een algemene indruk van het ontwikkelen in QlikView. Dit onderdeel is daarnaast bedoelt om het enthousiasme aan te wakkeren, door deelnemers vroegtijd hands-on met de tool aan de slag te laten gaan zien ze snel de mogelijkheden en praktische toepassingen.

3. Data Sources

In dit onderdeel worden de verschillende bronnen waaruit data geladen kan worden behandeld. Deelnemers maken kennis met het laden van data uit Excel- en tekstbestanden, maar ook vanuit databases en QlikView bestanden (QVD/QVX). Daarnaast leren de deelnemers zelf een tabel direct in QlikView aan te maken (een inline tabel).

4. Data Modeling

Een introductie tot datamodellering in QlikView. Hoe komt een goed datamodel tot stand? Daarnaast wordt het associatieve model van QlikView nader uitgelegd en leren deelnemers hoe ze inzicht kunnen krijgen in een bestaand datamodel door middel van de table viewer.

5. Styling Up

Dit onderdeel behandelt de opmaak van objecten (grafieken, listboxen, tekst, etc.) en werkbladen. Deelnemers leren hoe ze een standaard “look and feel” kunnen toepassen, visualisaties goed kunnen uitlijnen en eenvoudig met kleuren kunnen werken.

6. Building Dashboards

In dit onderdeel wordt een groot deel van de front-end gebouwd. Deelnemers leren welke uitgangspunten ze kunnen hanteren en ontwerpen en bouwen op basis van allerhande objecten dashboards, analyses en rapporten. Daarnaast leert men eenvoudige berekeningen in QlikView te maken en te hergebruiken.

7. Scripting

Leert deelnemers QlikView scripts te schrijven en eenvoudige transformaties uit te voeren. Hierbij komen diverse functies aan de orde om met tekst, getallen en datums om te gaan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het debuggen, organiseren/standaardiseren en hergebruik van scripts.

8. Data Modeling Best Practices

Gaat dieper in op datamodelleren. Deelnemers leren onder andere hoe consistentie van het datamodel gewaarborgd kan worden en hoe geheugengebruik geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast komen QlikView-specifieke modelleeruitdagingen aan bod.

9. Basic Data Transformation

Deelnemers leren eenvoudige data transformaties te maken door middel van wizards. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Het ‘opschonen’ van data
  • Inlezen van kruistabellen
  • Inlezen van hiërarchische data
  • Inlezen van data met vele verschillende eigenschappen
10. Advanced Expressions

Dit onderdeel gaat dieper in op het gebruik van variabelen en geavanceerde functies voor aggregatie en condities.

11. Set Analysis and Point in Time Reporting

Dit onderdeel behandelt Set Analysis tot in detail. Daarnaast wordt Set Analysis toegepast op point in time reporting en wordt de alternate states functionaliteit uitgelegd.

12. Advanced Data Transformation

Deelnemers leren welke vormen van data architectuur binnen QlikView mogelijk zijn. Daarnaast worden aggregaties, sorteringen en lookups uitgelegd. Tevens komt het omgaan met Slowly Changing Dimension aan de orde en leren deelnemers de verwerkingstijd van het script te verminderen door gebruik te maken van incremental loads.

13. More on Visual Design and User Experience

Een verdieping op het eerdere dashboardonderdeel. Deelnemers leren een consistente gebruikersinterface te ontwerpen. Daarnaast komen aanvullende functionaliteiten als triggers, actions, advanced search expressions, dynamic bookmarks, alerts en conditional show aan de orde.

14. Security

Deelnemers leren hoe een QlikView applicatie beveiligd kan worden door middel van Section Access en hoe beveiliging op document- en werkbladniveau kunnen worden toegevoegd.

Licentie en kosten

Er zijn twee verschillende licentietypes beschikbaar:

  • In-house: met deze licentie mogen de materialen alleen worden gebruikt om eigen medewerkers te trainen.
  • Client: met deze licentie mogen naast eigen medewerkers ook betalende klanten worden getraind.

Hieronder een overzicht van de voornaamste licentievoorwaarden en kosten:

In-houseClient
Train een onbeperkt aantal klanten
Train een onbeperkt aantal eigen medewerkers
Materiaal aanpassen aan eigen huisstijl
Hand-outs meegeven aan deelnemers
1 jaar support en onderhoud
Eenmalige licentiefee (excl. BTW)€1.000€2.995

 

Contact

Voor aanschaf of aanvullende informatie, voorbeeldmaterialen en complete licentievoorwaarden:

 

 Neem contact op